Phù điêu là gì? và Điêu khắc là gì? Khái niệm phù điêu

06/ 06/ 2016 - Đăng bởi: - 0 bình luận

Phù điêu là gì? và Điêu khắc là gì? Khái niệm phù điêu

 

  • Phù điêu là gì?

Phù điêu là hình thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi mang tính ước lệ về khối. Loại hình này thông thường được diễn tả trên một mặt phẳng.

 

 

 

Xem thêm