Khái niệm phù điêu là gì?

06/ 06/ 2016 - Đăng bởi: - 0 bình luận

Khái niệm phù điêu là gì?

Để hiểu rõ Phù Điêu là gì? Đây là một câu hỏi lớn dành cho những nhà phân giải bình phẩm và đánh giá giá trị nghệ thuật đich thực. Nghĩa là trước hết các nhà nghiên cứu nghệ thuật phải thấu hiểu sau đó mới có thể diễn giải cho mọi người cùng thấu hiểu về vấn đề này.

Xem thêm