Phù điêu là gì? và Điêu khắc là gì? Khái niệm phù điêu

06/ 06/ 2016 - Đăng bởi: - 0 bình luận

Phù điêu là gì? và Điêu khắc là gì? Khái niệm phù điêu

 

  • Phù điêu là gì?

Phù điêu là hình thức đắp nổi hoặc khoét lõm với chiều dài, rộng là thực còn phần nổi mang tính ước lệ về khối. Loại hình này thông thường được diễn tả trên một mặt phẳng.

 

 

 

Xem thêm
Khái niệm phù điêu là gì?

06/ 06/ 2016 - Đăng bởi: - 0 bình luận

Khái niệm phù điêu là gì?

Để hiểu rõ Phù Điêu là gì? Đây là một câu hỏi lớn dành cho những nhà phân giải bình phẩm và đánh giá giá trị nghệ thuật đich thực. Nghĩa là trước hết các nhà nghiên cứu nghệ thuật phải thấu hiểu sau đó mới có thể diễn giải cho mọi người cùng thấu hiểu về vấn đề này.

Xem thêm