Phù điêu chuối hạc & Phù điêu Sen cá nhà riêng anh Thu - Yên Hòa

Công trình thi công phù điêu tại nhà riêng anh Tô Thu - Yên Hòa.

 

phù điêu chim hạc và chuối

Bài viết liên quan

Viết bình luận