Phù điêu sen cá (Công ty TMT Sơn La)

Phù điêu hoa sen cá chép

(Anh Minh Giám đốc Cty TMT, Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La)

 

1. Ý nghĩa Phù điêu hoa sen-cá chép:

 

Phù điêu sen cá

 

Click vào ảnh để xem phù điêu hoa sen - cá chép tương tự

Bài viết liên quan

Viết bình luận