Thiết kế, thi công Phù điêu tại Sư đoàn phòng không F363-Hải Phòng

Thiết kế, thi công Phù điêu tại Sư đoàn phòng không F363-Hải Phòng

 

1. Sản phẩm Phù điêu trước khi sơn:

 

phu dieu quan doi nhan dan viet nam

Tình quân dân a

 

phu dieu bo doi, phu dieu cong an

Tình quân dân b

 

phu dieu luc luong vu trang nhan dan, phu dieu cong an

Tình quân dân c

 

 

phu dieu canh sat, phu dieu chien si cong an

 

phu dieu bo doi Viet Nam, phu dieu cong an nhan dan

 

2. Sản phẩm Phù điêu hoàn thiện:

 

phu dieu bo doi phong khong, phu dieu luc quan, phu dieu cong an

Lá chắn thép Hải Phòng và tài trí Việt Nam

 

phu dieu hai quan, phu dieu bo doi phong khong khong quan

Lá chắn thép Hải Phòng và tài trí Việt Nam

 

phu dieu cong an, phu dieu canh sat, phu dieu bo doi

 

phu dieu quan doi nhan dan viet nam, phu dieu bo doi phong khong khong quan

Phù điêu Sư đoàn phòng không không quân

 

Bài viết liên quan

Viết bình luận